Alimentador RSS

Tag Archives: racisme

Un tweet al dia fa alegria (VII)

García Albiol gana en Badalona

Aquest estiu es notara molt la victoria del PP a Badalona. Les platjes estaran buides. A veure qui es el guapo que es vol posar moreno ara.

By Boncopdefail (aka Markutis)

Anuncis